HONEST

Giải pháp sản phẩm

Chỉ cần có một bộ phương án giải quyết, không có gì là không thể làm.
Công ty HONEST dốc sức vào cung cấp phương án giải quyết tùy chỉnh

Thiết bị động cơ chải


Bộ thiết bị tự động hóa động cơ có chổi than DC thường có các loại quy trình quan trọng công nghệ lớn như sau:
 

1.Đoạn vỏ nhỏ: được tổ hợp bằng vòng bi vỏ nhựa, chải điện, tinh thể carbon, thiết hàn vv…

2.Đoạn vỏ lớn (đáy từ): được tổ hợp bằng đá nam châm của stator, giàng thun, bôi keo, nướng khô, vòng bi, bộ từ hóa vv…

3. Đoạn rô-to: được tổ hợp vào tấm nhựa cách điện của rô-to, bộ đổi hướng, me-don, bộ cuộn dây, bộ hàn ghép nối, vòng hàn, tiện láng kỹ, sự kiểm tra vv…

4. Đoạn mô-tơ: vỏ nhựa, rô-to, me-don, lắp ráp stator, lắp ráp ba bộ phận mô-tơ;

5. Đoạn phụ tùng: các phụ tùng lắp ráp như vòng từ, cán vít vô tận, bánh răng, hộp bánh răng v.v và thiết bị kiểm tra vv…

Phần nắp nhỏ
Đoạn vỏ lớn
Đoạn rô-to
Đoạn mô-tơ
Đoạn phụ tùng
Quanh co

 

Công ty HONEST với 13 năm phát triển tại ngành nghiệp động cơ vi mô, toàn bộ các công đoạn nói trên đều có phương án giải quyết sành sỏi. Có thể trang bị thiết bị kiểm tra theo quá trình công nghệ khách hàng. Sản phẩm được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như lĩnh vực phụ kiện xe ô tô, lĩnh vực đồ gia dụng, lĩnh vực văn phòng tự động hóa, lĩnh vực dụng cụ điện, lĩnh vực y tế và lĩnh vực đồ chơi điện vv… Công ty HONEST đã phục vụ dài hạn với các xí nghiệp nổi tiếng như Mabuchi Motor, Nidec corporation, Cohnson electric, Lgarashi Group, Hengshuai, Midea, Leggett & Platt, Toshiba, ETE, Denso, Valeo vv…