搜索
Tìm kiếm

Giải pháp sản phẩm

Chỉ cần có một bộ phương án giải quyết, không có gì là không thể làm.

Công ty HONEST dốc sức vào cung cấp phương án giải quyết tùy chỉnh

/
/
Ngành nghiệp năng lượng mới
Phân loại toàn bộ

Ngành nghiệp năng lượng mới

  • Thời gian đăng:2020-05-14

Ngành nghiệp năng lượng mới

[Mô tả tóm tắt]Ngành năng lượng mới dựa trên bảo vệ môi trường và kết hợp giữa nhu cầu sản xuất thực thế và cuộc sống để cung cấp thiết bị sạch và an toàn với môi trường cho con người.

  • Nguồn:
  • Thời gian đăng:2020-05-14
  • Lượng truy cập:
Chi tiết

Ngành nghiệp năng lượng mới theo niềm tin bảo vệ môi trường, đồng thời kết hợp nhu cầu thực tế về sản xuất và đời sống, cung cấp các loại thiết bị sạch sẽ, bảo vệ môi trường cho nhân loại. Công ty HONEST bao gồm ba lĩnh vực chính như pin, điện cơ, hệ thống điều khiển trong lĩnh vực năng lượng mới. Trong lĩnh vực pin chủ yếu cung cấp dây lắp ráp PACK, dây kiểm tra PACK, máy khóa khuôn tự động, máy chọn phân phối tự động, bộ máy cắt khuôn chồng lặp và phương ántoàn bộ nhà máy tự động hóa, tái chế pin tự dộng hóa.

 

Thiết bị công ty HONEST bao gồm các loại hình như pin ternary / pin lithium, hình trụ / vỏ vuông / vỏ mềm v.v, tiêu chuẩn pin năng lượng mới các loại dần dần ổn định. Trong các lĩnh vực động cơ, điều khiển, chủ yếu cung cấp các thiết bị dây lắp ráp động cơ năng lượng mới, dây lắp ráp bộ phận điều khiển điện. Phục vụ dài hạn cho các khách hàng hàng đầu trong nước như BYD, CATL, Gotion Hi-Tech, Sunwoda, BAK v.v, tạo giá trị liên tục cho doanh nghiệp sản xuất dừa theo thiết bị ổn định hiệu suất cao.

Chăm sóc khách hàng trực tuyến
Đường dây nóng chăm sóc khách hàng
Thời gian dịch vụ:
-
Nhóm chăm sóc khách hàng:
WhatsApp
WhatsApp:
HONEST

+86 1892373 2990

sales@cnhonest.com

Hãy liên lạc với Honest để Giảm Chi phí Lao động của Bạn Ngay bây giờ

Copyright © 2020 Công ty CNHH thiết bị động cơ HONEST thành phố Thâm Quyến 粤ICP备16113005号