搜索
Tìm kiếm

Trung tâm Tin tức

Phân loại tin tức

Năm 2008

  • Thời gian đăng:2020-05-14

Năm 2008

[Mô tả tóm tắt]Thí nghiệm máy cuộn dây tự động bốn trục được phát triển độc lập (sản xuất trong nước đầu tiên) đã thành công, và thực hiện sản xuất hàng loạt cùng năm, phá vỡ sự độc quyền của thiết bị nước ngoài.

  • Nguồn:
  • Thời gian đăng:2020-05-14
  • Lượng truy cập:
Chi tiết

Thí nghiệm máy cuộn dây tự động bốn trục được phát triển độc lập (sản xuất trong nước đầu tiên) đã thành công, và thực hiện sản xuất hàng loạt cùng năm, phá vỡ sự độc quyền của thiết bị nước ngoài.

Chăm sóc khách hàng trực tuyến
Đường dây nóng chăm sóc khách hàng
Thời gian dịch vụ:
-
Nhóm chăm sóc khách hàng:
WhatsApp
WhatsApp:
HONEST

+86 1892373 2990

sales@cnhonest.com

Hãy liên lạc với Honest để Giảm Chi phí Lao động của Bạn Ngay bây giờ

Copyright © 2020 Công ty CNHH thiết bị động cơ HONEST thành phố Thâm Quyến 粤ICP备16113005号