搜索
Tìm kiếm

Trung tâm Tin tức

Phân loại tin tức

Năm 2012

  • Thời gian đăng:2020-05-14

Năm 2012

[Mô tả tóm tắt]Dây chuyền sản xuất động cơ chải đầu tiên trong nước được phát triển độc lập, và được sản xuất tại nhà máy khách hàng cùng năm, động cơ này dẫn đến phiếu đạt hàng 10 năm liên tục cho khách hàng, công ty khách hàng chuyển đổi giá trị thành công.

  • Nguồn:
  • Thời gian đăng:2020-05-14
  • Lượng truy cập:
Chi tiết

Dây chuyền sản xuất động cơ chải đầu tiên trong nước được phát triển độc lập, và được sản xuất tại nhà máy khách hàng cùng năm, động cơ này dẫn đến phiếu đạt hàng 10 năm liên tục cho khách hàng, công ty khách hàng chuyển đổi giá trị thành công.

Chăm sóc khách hàng trực tuyến
Đường dây nóng chăm sóc khách hàng
Thời gian dịch vụ:
-
Nhóm chăm sóc khách hàng:
WhatsApp
WhatsApp:
HONEST

+86 1892373 2990

sales@cnhonest.com

Hãy liên lạc với Honest để Giảm Chi phí Lao động của Bạn Ngay bây giờ

Copyright © 2020 Công ty CNHH thiết bị động cơ HONEST thành phố Thâm Quyến 粤ICP备16113005号