HONEST

Trung tâm Tin tức

Năm 2017


Đi vào ngành nghiệp 3C, phát triển dây chuyền sản xuất hàn nối tự động hóa cho máy điện thoại di động Iphone của công ty Foxconn, công ty hướng tới sự đa dạng

Trang trước

Trang tiếp theo

Tin tức liên quan