HONEST

Trung tâm Tin tức

Năm 2012


Dây chuyền sản xuất động cơ chải đầu tiên trong nước được phát triển độc lập, và được sản xuất tại nhà máy khách hàng cùng năm, động cơ này dẫn đến phiếu đạt hàng 10 năm liên tục cho khách hàng, công ty khách hàng chuyển đổi giá trị thành công.

Trang trước

Trang tiếp theo

Tin tức liên quan