HONEST

Trung tâm Tin tức

Năm 2010


Các xí nghiệp nổi tiếng như Johnson electric, Mabuchi motor, Nidec Corporation, Midea, Lgarashi Group v.v được trở thành khách hàng chính của công ty.

Trang trước

Trang tiếp theo

Tin tức liên quan