HONEST

Trung tâm Tin tức

Năm 2008


Thí nghiệm máy cuộn dây tự động bốn trục được phát triển độc lập (sản xuất trong nước đầu tiên) đã thành công, và thực hiện sản xuất hàng loạt cùng năm, phá vỡ sự độc quyền của thiết bị nước ngoài.

Trang trước

Trang tiếp theo

Tin tức liên quan